De Tweede Kamer heeft 16 april 2020 een motie aangenomen waarin Wouter Koolmees wordt gevraagd te bekijken of de NOW-regeling kan worden uitgebreid voor wat betreft de concernregeling.

Er is tot op heden nog weinig over geschreven maar de motie ziet op de mogelijkheid om het omzetverlies op het niveau van de werkmaatschappij te bepalen en niet op concernniveau. Dat zou voor veel concerns een wenselijke wijzigingen op de NOW-regeling zijn.

Onder de huidige NOW-regeling moet het omzetverlies voor het gehele concern bepaald worden. Hierdoor kunnen zwaar getroffen afzonderlijk werkmaatschappijen van een concern geen subsidie krijgen als het concern als geheel minder dan 20% omzetverlies heeft.

De Stichting van de Arbeid had hier op 10 april 2020 ook al aandacht voor gevraagd.

Hopelijk komt de Minister snel met een nadere invulling in deze voordat het te laat is en andere meer drastische maatregelen moeten worden genomen.

Motie concern now