Per 1 maart 2020 treedt de meldingsplicht in werking voor werkgevers (dienstverrichters) uit landen binnen de Europese economische ruimte (EER) en Zwitserland, die in Nederland een tijdelijke opdracht gaan uitvoeren. Deze meldingsplicht is opgenomen in de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU). Deze wet is al op 18 juni 2016 in werking getreden.

De melding kan worden gedaan via een online meldloket.

Op de site van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is ook nadere informatie te vinden. Er wordt in de WagwEU onderscheid gemaakt tussen dienstverrichters, zelfstandigen en dienstenontvangers.

Dienstverrichters zijn buitenlandse werkgevers die tijdelijk:

  • Met eigen personeel naar Nederland komen om werkzaamheden te verrichten;
  • Vanuit de multinationale onderneming medewerkers detacheren naar een eigen vestiging in Nederland; of
  • Als buitenlandse onderneming uitzendkrachten ter beschikking stellen in Nederland.

Zelfstandigen die een tijdelijke opdracht in Nederland komen uitvoeren, moeten zich in sommige gevallen melden. Dienstontvangers zijn de klanten / opdrachtgevers waarvoor de buitenlandse werkgever (dienstverrichter) of zelfstandige aan het werk gaat.

Huurt een buitenlandse werkgever of zelfstandige een derde bedrijf in om bij de Nederlandse klant / opdrachtgever in Nederland aan het werk te gaan, dan is er sprake van onderaanneming. De buitenlandse werkgever of zelfstandige fungeert in dat geval als dienstontvanger. Het derde bedrijf meldt zijn eigen personeel en de buitenlandse werkgever of zelfstandige controleert de melding.

Het Ministerie SZW heeft op haar website al verschillende antwoorden op vragen gegeven in haar FAQs.

Mocht u toch nog vragen hebben over de meldingsplicht of de WagwEU, dan helpen wij u graag verder.