Wet minimumloon

Het arbeidsrecht staat voor velen bekend als civiel recht. Echter is er ook nog een deel dat binnen een ander rechtsgebied valt, namelijk het bestuursrecht

Een andere aanpak en andere regelgeving. U kunt hierbij denken aan de Wet minimumloon, arbeidstijdenwet en Arbo-wetgeving. Juist door onze internationale ervaring, merken wij dat de Inspectie SZW vaak buitenlandse bedrijven controleert op deze wetgeving. Daarnaast is door de Wet aanpak schijnconstructies veel aangepast op het gebied van het minimumloon en met name op de vraag of een werkgever zomaar mag inhouden dan wel verrekenen op het loon. En wat te denken over de laatste wijzigingen met betrekking tot overuren en of deze tot het minimumloon moeten worden berekend of niet? Procedures voeren tegen de Inspectie is anders dan een ontbindingsprocedure voeren bij de kantonrechter. En toch hebben werkgevers en werknemers met deze verschillende wetten te maken, ook in hun arbeidsrelatie. En dan komt dit niet alleen voor bij het tewerkstellen van internationale arbeidskrachten maar uiteraard ook gewoon in Nederland tussen werkgever en werknemer. En voorkomen is beter dan genezen want procederen tegen de Inspectie kan een lange adem van u vergen.

Advotico Expertises Icon

Onze expertises

Bekijk onze expertises en specialismen

Advotico Nieuws Icon

Nieuws

Lees het laatste nieuws en actualiteiten

Advotico Contact Icon

Contact

Neem vrijblijvend contact met ons op