Ontslag

Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd eindigen van rechtswege en toch gelden er verschillende verplichtingen.

Om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te beĆ«indigen is er een redelijke ontslaggrond nodig. Deze redelijke ontslaggrond is geĆÆntroduceerd in de Wet werk en zekerheid en met de Wet arbeidsmarkt in balans is daar een nadere invulling aan gegeven. De ervaring leert dat ontslagprocedures vaak snel conflictueus worden en de kracht is om gezamenlijk te trachten een ontslag, of dit nu een ontslag op staande voet is of niet, tot een juist einde te brengen, waarbij altijd wordt gekeken naar de inhoudelijke kant van de zaak, maar ook zeer zeker de persoonlijke kant.

Advotico Expertises Icon

Onze expertises

Bekijk onze expertises en specialismen

Advotico Nieuws Icon

Nieuws

Lees het laatste nieuws en actualiteiten

Advotico Contact Icon

Contact

Neem vrijblijvend contact met ons op