Gedeeltelijk arbeidsongeschikt en wijziging in de arbeidsovereenkomst. Nu wel of geen transitievergoeding?

In de Kolom-beschikking van de Hoge Raad der Nederlanden werd geoordeeld dat door vermindering van de arbeidsduur voor meer dan 20% (de werknemer was gedeeltelijk arbeidsongeschikt) de arbeidsovereenkomst gedeeltelijk was beëindigd en dat daarom een transitievergoeding naar evenredigheid moest worden betaald.

Op 17 april 2020 oordeelt de Hoge Raad weer over een situatie waarin de werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, maar nu vindt herplaatsing in een andere, passende functie (zonder urenverlies) plaats. Dit is geen vorm van beëindiging als bedoeld in art. 7:673 BW. Deze uitspraak zal naar verwachting door het leven gaan als de SIPOR- beschikking.
Wel opmerkelijk. Er bestaat dus wel recht op een gedeeltelijke transitievergoeding als en voor zover de herplaatsing gepaard gaat met een mindere arbeidsduur (tenminste 20%) maar niet bij een lagere functie met zelfde arbeidsduur, ook al is het inkomen dan waarschijnlijk ook lager en is er inkomensverlies.

Maar goed de stand van zaken is nu als volgt: minder dan 20% urenverlies geeft wel recht op een transitievergoeding. Een lagere functie zonder urenverlies niet.